• Kommuneplan 21

Velkommen til Kommuneplan 2021

Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder Byrådets mål, retningslinjer og rammer for Nyborg Kommunes udvikling i perioden 2021-2033

 

Kommuneplanen er et vigtigt element i bestræbelserne på at fastholde den gode udvikling i Nyborg Kommune med attraktive bymiljøer og boligområder, mangfoldige erhvervsmuligheder og rekreative oplevelser. Kommuneplanen sikrer helhed og sammenhæng i udviklingen - også når vi ser mange år frem i tiden. Planen beskriver kommunens overordnede struktur i forhold til byudvikling, bolig- og erhvervsområder, trafik, udviklingen i landsbyerne og det åbne land, osv. Den indeholder også mere detaljerede rammer, som skal følges, når der udarbejdes lokalplaner for kommunens forskellige områder.

I menuen øverst kan du klikke dig ind på kommuneplanens forskellige elementer. I kommuneplanens mange opslag kan du se de forskellige emner, der berøres, og hvilke retningslinjer Byrådet ønsker, at kommunen skal udvikle sig efter med fokus på den fysiske planlægning.

​Nyborg i 2030 - Byrådets vision

 

Nyborg Kommune år 2030 er fortsat en kommune i positiv udvikling, en udvikling der sker på et bæredygtigt grundlag. Udviklingen baserer sig på forpligtende fællesskaber, hvor kommunen har understøttet borgere og virksomheders muligheder for at udfolde deres potentiale.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Nyborg er, som Østfyns hovedby, et attraktivt og spændende handels- og oplevelsescentrum, hvilket løfter attraktiviteten af hele kommunen. Ullerslev og Ørbæk fungerer som lokale centre, hvor en stor del af kommunens borgere kan få dækket deres hverdagsbehov, og fortsatte offentlige investeringer i forskønnelse af byerne samt private investeringer i nye boliger har betydet, at byerne fortsat er yndede bosætningsbyer på Østfyn.

Ullerslevs nye kvarter nord for Kertemindevej tiltrækker tilflyttere langvejs fra, bl.a. pga. nærheden til Odenses arbejdspladser og Ullerslevs aktive idrætsliv. I Ørbæk vokser byen mod øst, hvor der er nærhed til alt fra skole, til foreningsliv, handel og naturoplevelser....

Læs videre under Vision